Visualització de contingut web

Manual d'usuari del visor de mapes

El visor de mapes permet visualitzar i explotar diferents capes d'informació geogràfica. La interfície permet a l'usuari desplaçar-se pel mapa, visualitzar la informació cartogràfica desitjada i fer operacions sobre aquesta, com ara dibuixar-hi, analitzar zones d'influència i perfils d'elevació, entre unes altres.

Consta d'un component central, que és el més important i el que ocupa més espai. En la part superior es col·loquen els botons amb les eines i en la inferior un peu de pàgina amb informació sobre el mapa. En la cantonada inferior esquerra es mostra una barra d'escala i el mapa guia, mentre que en la part superior dreta es troba l'accés a l'eina de cerca ràpida i el menú.

S'implementa, així mateix, una eina addicional sobre la base del visor que permet comparar dues cartografies mitjançant el desplaçament d'una barra vertical o horitzontal que desplega una cartografia sobre l'altra.

 

ENTORN GENERAL DEL VISOR

Quan s'òbriga el visor a través de l'enllaç de la pàgina web de la Infraestructura de Dades Espacial de València, apareixerà un missatge de "Carregant visor" que tardarà uns quants segons. En el moment d'obrir-lo, per defecte estarà activada com a capa base l'ortofoto actual.

Podem distingir els components següents en el visor:

 • Canvieu capa base: Si fem clic sobre aquests botons podem canviar la capa base. Solament hi haurà una d'activa: ortofoto actual, model digital del terreny o mapa topogràfic. També existeix la possibilitat de deixar el visor sense capa base fent clic sobre "Sense fons".

 • Barra d'escala: Ens indicarà el nivell d'escala del mapa. Com més amunt estiga el marcador de la barra, més gran serà l'escala. L'usuari pot canviar l'escala del mapa movent l'indicador directament en la barra d'escala.

 • Mapa guia: El mapa guia ens indicarà a través d'un requadre groc l'extensió actual del mapa. Si el requadre no hi apareix és perquè l'extensió és més gran que el requadre del mapa guia. L'usuari pot moure el requadre directament des del mapa guia per a canviar l'àmbit que es visualitza.

 • Escala: En la part inferior esquerra del visor apareix una barra d'escala gràfica i una escala numèrica que indica l'escala actual del mapa. L'escala numèrica és aproximada i està arredonida a milers.

 • Coordenades del punter: En la part inferior ens mostra informació sobre les coordenades del punter sobre el mapa. Es podran seleccionar entre els sistemes de referència següents: coordenades UTM, ETRS89, fus 30; coordenades geogràfiques WGS84 en graus decimals.
 • Propietat de la informació: En la part inferior dreta ens mostra els propietaris de la informació geogràfica mostrada en el visor. Es pot desplegar fent clic sobre "Uns altres...".

 • Selector d'idioma: En la part superior dreta trobem el selector d'idioma, amb el qual l'usuari pot canviar l'idioma del visor. Està disponible en tres idiomes. Quan es canvie d'idioma, el visor es recarregarà de nou.

 • Barra d'eines: En la part superior dreta apareixen diferents eines que descriurem amb més detall més avant. Es tracta de les següents: altres visors, eines per a moure't pel mapa (pan, zoom extensió, zoom previ, zoom finestra, zoom següent, zoom a coordenades), informació de les capes, eines de mesurar, afegir-hi capes, imprimir, guardar vista i ajuda.

 • Cercador de topònims: Amb aquest cercador podem fer cerques per text lliure de qualsevol topònim, a més d'adreces postals. A mesura que l'usuari introdueix text en la casella es mostraran resultats que coincideixen amb la cerca (a partir del tercer caràcter). En qualsevol moment, l'usuari pot fer clic sobre qualsevol resultat obtingut, i es realitzarà un zoom a la zona on es troba el topònim o l'adreça postal.

 • Menú: El menú es pot desplegar fent clic sobre el botó "Menú". Es farà una descripció més detallada sobre les característiques més avant. Resumidament, les funcionalitats del menú són les següents: gestió de capes, realització de consultes, dibuix d'elements sobre el mapa i anàlisis espacials i creació de perfils.

BARRA D'EINES

Les eines del visor es troben en la part superior dreta. Les que tenen algun tipus d'interacció amb el mapa, per exemple, l'eina d'informació, s'activen amb una marca externa de color taronja, per a indicar a l'usuari quina acció durà a terme amb el clic sobre el mapa. Sempre hi haurà una eina activa. Per defecte serà la de desplaçament.

El primer bloc d'eines són les relatives a les pròpies de navegació pel mapa. Són les següents:

 • Desplaçament o pan: Ens permetrà el desplaçament pel mapa, i podem fer-ne més zoom amb un doble clic sobre el mapa, o fer-ne més zoom o menys zoom amb la roda del ratolí.

 • Zoom inicial: Fent clic sobre el zoom inicial, ens farà un zoom per a visualitzar la Comunitat Valenciana en conjunt.

 • Zoom anterior: Farà un zoom anterior. El visor registra un històric dels zooms realitzats, per la qual cosa aquesta eina tornarà al zoom anterior registrat.
 • Zoom finestra: L'usuari podrà traçar una finestra sobre el mapa per a ajustar el zoom a la finestra traçada.

 • Zoom posterior: Farà un zoom posterior sobre els històrics emmagatzemats.

 • Zoom a coordenades: Se'ns obrirà una finestra sobre la qual l'usuari podrà introduir unes coordenades. Quan es faça clic sobre "Zoom a punt", el visor se centrarà en el punt buscat i es dibuixarà un marcador. Es poden introduir coordenades en diferents sistemes de referència:*ETRS89 (UTM, fus 30), WGS84 (graus decimals) i WGS84 (graus sexagesimals). El punt marcador es pot dibuixar en diferents colors, i l'usuari podrà esborrar‑lo amb el botó "Esborreu".

 • Informació de capes: Amb aquesta eina obtenim informació del punt sobre el qual cliquem sobre el mapa. En la finestra que ens apareix quan hi cliquem sempre ens mostrarà dues pestanyes inicials: "Informació general" i "Informació cadastral". A continuació, apareixeran diferents pestanyes que mostren informació sobre els elements de les capes que són visibles i que entren dins d'una tolerància de 8 píxels.
 • Inf. General: Apareix informació de les coordenades i de l'altura, i accés a imatges de l'StreetView o Streetside si coincideix que n'hi ha en aquest punt, i la vista d'ocell de Bing Maps.
 • Cadastre (WMS): Si existeixen parcel·les on es fa clic, apareixerà un enllaç amb la referència cadastral que quan hi cliquem ens obrirà una nova finestra amb la informació detallada de cadastre.

 • Mesureu: Amb aquesta eina podrem mesurar distàncies i polígons traçats per l'usuari. L'eina mostra les distàncies, les superfícies i els perímetres de manera predictiva, abans de clicar-hi.

 • Afegiu capes: L'usuari té la possibilitat d'afegir-hi diferents tipus de capes, en forma de serveis remots o capes de fitxers. La capa s'afegirà a "Capes actives" de la pestanya "Capes". L'usuari té la possibilitat de personalitzar el nom de la capa. Els formats disponibles són els següents:
  • Serveis WMS: Pot afegir serveis WMS remots, seleccionant una o diverses capes del servei carregat. El servei WMS a afegir ha de poder carregar-se en el sistema de referència EPSG: 3857.
  • Serveis WFS: Serveis remots en format WFS. Només podrà afegir-se una sola capa del servei seleccionat, en tractar-se d'una capa vectorial. El servei a afegir ha d'estar en el sistema de referència EPSG: 3857.

  • ArcGIS Feature Service: Capa remota vectorial propietària de ESRI.

  • Fitxers: L'usuari podrà carregar una capa emmagatzemada en un fitxer propi. Els formats suportats són els següents:

   •  SHP: Shapefile, format vectorial d'ESRI. S'haurà de pujar en format comprimit Zip i, com a mínim, amb els arxius .shp, .dbf, i .shx. S'hi haurà d'introduir el sistema de referència en què es troba la cartografia.

   • GeoJSON: Fitxers de geometries en format JSON. El fitxer ha d'emmagatzemar la geometria en coordenades EPSG: 4326.

   • KML/KMZ: Fitxer XML per a representar dades en tres dimensions. El fitxer KMZ és un format comprimit del KML. Es podrà carregar qualsevol dels dos formats. Només conté coordenades en EPSG:4326.
   • GPX: Format d'intercanvi GPS. Es carregaran els waypoints (punts d'interés), tracks i rutes existents en el fitxer en diferents capes. Només conté coordenades en EPSG:4326.
   •  GML: Fitxer XML amb geometria.
   • CSV: Valors separats per comes. Els fitxers de text podran tindre com a separador de camp diferents tipus de caràcters, entre aquests (",", " ", ";", "|") i els camps que representen la longitud i la latitud o les coordenades X i Y podran identificar-se amb diferents noms de camp. ("X", "Y", "lon", "lat", "longitude", "latitude", …).
   • DXF: Format d'intercanvi de dibuix. S'haurà de seleccionar el sistema de referència en què està emmagatzemada la geometria del dibuix.
   •  DGN: Fitxer CAD de MicroStation. S'hi haurà d'especificar el sistema de referència de la cartografia.

Una vegada afegida la capa pot modificar la simbologia de línies, punts i polígons des del menú de capes actives.

 

 

 •  Imprimiu: L'usuari podrà imprimir en format A4 i A3 apaïsat totes les capes que visualitza en el visor. També té la possibilitat de guardar una imatge en PNG. Es pot seleccionar que s'imprimisca a l'escala actual del mapa o a una escala concreta. L'usuari, en tot moment, veurà l'àmbit de la impressió a través d'un requadre.

Quan es faça clic a "Imprimiu" es crearà un enllaç en la finestra "Obriu impressió..." que enllaçarà al PDF o PNG creat.

 • Guardeu: Amb aquesta funcionalitat l'usuari podrà guardar un arxiu HTML que emmagatzemarà la capa base, les capes carregades de l'arbre de capes (no capes externes), les transparències i l'extensió del mapa. Per a obrir la vista guardada, l'usuari només haurà d'obrir el fitxer HTML guardat, i s'obrirà el visor automàticament. També hi ha la possibilitat de copiar l'enllaç directament en la finestra.

Si canvien les capes visibles o l'extensió, s'haurà d'obrir de nou la finestra de "Guardeu" perquè actualitze l'enllaç creat.

 • Ajuda: L'usuari pot obtindre ajuda des del mateix visor web.

 

GESTIÓ DE CAPES

Dins del menú apareix activada per defecte la pestanya de "Capes", en què es mostren ordenades per temàtiques i jeràrquicament les capes disponibles en el visor. Cada element de l'arbre de capes es pot desplegar i plegar amb la icona "+" i "-".

 • Activar i desactivar capes: Si l'usuari vol visualitzar una capa, l'activarà fent clic sobre la casella, i aquesta s'afegirà a l'apartat "Capes actives", en la part inferior de la pestanya "Capes".

 • Per a eliminar la capa de "Capes actives", l'usuari ho podrà fer clicant de nou sobre la casella de l'arbre de capes, o sobre el botó "x" de "Capes actives".

 • Visibilitat de les capes: Es pot posar la capa "No visible", sense necessitat d'eliminar-la de "Capes actives", clicant sobre la casella de verificació de "Capes actives".

 • Accés a les metadades: En l'arbre de capes en "Capes actives" es pot accedir a les metadades a través de la icona. Si no existeixen metadades per a la capa, la icona no hi apareix.

 • Transparència: A través del selector de barra que apareix en cada una de les capes en "Capes actives" es pot seleccionar la transparència de la capa.

 • Llegenda: En "Capes actives" es pot accedir a la llegenda de cada capa individualment clicant sobre la icona.

 • Filtres: Algunes capes tenen la possibilitat de filtrar-ne la visualització en el mapa a través de valors concrets que poden prendre els elements de les capes. Clicant sobre la icona s'obrirà la finestra del filtre de la capa.
 • Capa base: En la part inferior de "Capes actives" apareix la capa base que s'està visualitzant en l'actualitat.

 • Ordre de visualització: Una vegada tinguem més de dues capes en "Capes actives", aquestes es poden reordenar desplaçant-les amb el ratolí, per a seleccionar l'ordre de visualització d'aquestes. Les capes que es troben en la part superior de la llista es visualitzaran per sobre de les capes inferiors.
 • Capes vectorials afegides per l'usuari: Per a les capes vectorials (*WFS, *ArcGIS *Feature *Service i fitxers) les capes apareixeran sempre en la part superior de la llista amb un color diferent, ja que es visualitzaran sempre per sobre de les capes afegides des de l'arbre de capes. Se'n podrà reordenar la visualització només entre aquestes.
 • Com que són capes vectorials, podrem canviar la manera en què es visualitza la capa, clicant sobre "Editeu disseny".

CONSULTES

En la pestanya "Consultes", accessible des del menú, podrem accedir a les consultes temàtiques o a les consultes temàtiques completes.

 • Consultes temàtiques: Les consultes temàtiques són consultes ràpides sobre unes capes concretes i sobre una llista de valors mostrats referents a aquesta capa.

Una vegada seleccionats el tema, la capa i el valor, es farà un zoom en l'element seleccionat, i es ressaltarà l'element en el mapa. Amb "Esborreu consulta" s'eliminarà l'element ressaltat.

 • Consultes temàtiques completes: Es tracta de consultes més complexes i personalitzades sobre capes determinades, que poden incloure consultes a diversos camps alhora, consultes gràfiques, etc.

 

 

DIBUIXAR

Des de la pestanya "Dibuixeu", accessible des del menú, l'usuari podrà dibuixar punts, polilínies, polilínies a mà alçada, polígons o polígons a mà alçada en el mapa.

Per a cada un dels diferents tipus de geometries, l'usuari podrà personalitzar la simbologia amb què es dibuixen els elements (grandària del punt, colors, grossors, etc.). Existeix la possibilitat per als punts i els polígons de dibuixar, a més, etiquetes al costat de cada element. Per als punts es poden afegir, a més, les coordenades com a etiquetes, igual que per als polígons es poden afegir la superfície i el perímetre.

Per a cada tipus de geometries es crearà una llista en la part inferior dels punts, polilínies o polígons que l'usuari ha dibuixat, que es podrà modificar o copiar per a poder redibuixar les geometries dibuixades en una altra sessió clicant sobre el botó "Dibuixeu llista".

 

ANÀLISI

Des de la pestanya "Anàlisi", accessible des del menú, es podran fer zones d'influència o buffer i perfils longitudinals.

 • Zones d'influència

Tant a partir d'un element dibuixat per l'usuari a través de les eines de dibuix del punt anterior com a partir d'elements seleccionats de qualsevol capa present en el mapa, es podran crear zones d'influència d'una distància introduïda per l'usuari.

Amb l'opció "Seleccioneu elements i mostreu informació", quan es cree la zona d'influència, es farà a continuació una intersecció d'aquesta amb les capes que estan visibles en el mapa, i se seleccionaran els elements que cauen dins de la zona d'influència, i s'obrirà una finestra amb la informació de cada un d'aquests.

 • Perfils

Podrem crear perfils longitudinals a través de polilínies dibuixades per l'usuari o d'elements seleccionats de qualsevol capa que s'estiga visualitzant en el mapa.

L'usuari seleccionarà el gràfic o l'element de capa corresponent, i hi apareixerà el perfil longitudinal calculat a través d'un model digital del terreny.

Una vegada es calcule el perfil, l'usuari podrà moure's a través d'aquest, indicat en temps real la posició en el mapa, i les dades de distància a l'origen, l'altura i el desnivell respecte de l'inici del perfil.

És possible canviar el sentit del perfil amb la fletxa situada en la part inferior esquerra.

Amb la "Y" situada en la part superior dreta, és possible obtindre dades de desnivells acumulats positius i negatius.

COMPARADOR D'ORTOFOTOS

Amb el comparador d'ortofotos podrem visualitzar dues ortofotos alhora, una situada a l'esquerra i una altra situada a la dreta (o dalt i baix), i l'usuari desplaçarà una pestanya que separa les dues ortofotos, de manera que podrà veure fàcilment les dues imatges d'un mateix lloc.

Al comparador d'ortofotos es podrà accedir des del menú d'eines del visor, a través de l'eina "Altres visors", i aquest s'obrirà amb la mateixa extensió de mapa que la del visor.

Les eines i els elements d'informació existents en el comparador coincideixen amb les del visor, així com el cercador de topònims que se situa en la part central del comparador.

L'usuari seleccionarà les ortofotos que es compararan en cada una dels dues pestanyes situades a l'esquerra i a la dreta del comparador, i a continuació podrà desplaçar la barra de comparació per a comparar les ortofotos seleccionades a cada costat.

Hi ha la possibilitat de canviar l'orientació de la barra de comparació a través del botó "Canvieu orientació", situat en la part inferior dreta. La barra de comparació es podrà desplaçar de dalt a baix.