notícies

Actualització cartogràfica d'habitatge

Actualització cartogràfica d'habitatge

S'acaba d'actualitzar el conjunt de capes que formen els denominats "Espais Urbans Sensibles" (EUS). Aquesta cartografia disposa de l'accés a fitxes particularitzades.
 
Aquesta informació es troba, dins del visor cartogràfic de la Generalitat, en el node temàtic de "Habitatge", en l'apartat "Visor dels Espais Urbans Sensibles".